İNSAN HAKLARI KURULU

AFŞİN İLÇESİ
İNSAN HAKLARI KURULU BAŞKANI

Adı Soyadı

Görevi

Faks

E-Posta Adresi

Faik ARICAN

Kaymakam
İnsan Hakları Kurulu Başkanı

0 344 5118002

marasafsin@ttnet

 

AFŞİN İLÇESİ
İNSAN HAKLARI KURULU ÜYE LİSTESİ


S.No

Adı Soyadı

Görevi

Kuruldaki Görevi

E-Posta Adresi

1

Fazlı AYDOĞAN

Afşin Bel.Bşk.

Üye

ahmet1593@ttnet nt tr

2

Ahmet CANPOLAT

İl Genel Meclis Üyesi

Üye

Yoktur

3

Av.İsrafil ASLANER

AK Parti İlçe Bşk.

Üye

Yoktur

4

Kazım CİNPOLAT

CHP İlçe Bşk.

Üye

Yoktur

5

Abdi DOĞAN

MHP İlçe Bşk.

Üye

Yoktur

6

Av.İlhan POLAT

Serbest Avukat

Üye

polat46731@mynet.com

7

Dr.Güliz AYDEMİR

Toplum Sağlığı Merkezi Bşk.

Üye

Yoktur

8

Mehmet KURT

Es.ve San.Od.Tmsl.

Üye

Yoktur

9

Adem GÜNDOĞAR

TEMA İlçe Temsilcisi

Üye

agundogar@turmob.org.tr

10

Ömer KÖSABALABAN

Yeşil Afşin Gazetesi

Üye

yesilafsin@hotmail.com

11

Ekrem KÖŞ

Beyceğiz Mah.Muhtr.

Üye

Yoktur

12

Gazi KALAY

Afşinbey.İÖO.Aile Bir.Bşk.

 

Yoktur

 

AFŞİN İLÇESİ
İNSAN HAKLARI DANIŞMA VE BAŞVURU SORUMLUSU

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Nadir GÜNEŞLi

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Yoktur

 

AFŞİN İLÇESİ
İNSAN HAKLARI KURULU TELEFON VE FAKS NUMARALARI

Telefonlar

Faks

03445114309/5118001/5118003

03445118002

 

----------------------------------------------------------------

İNSAN HAKLARI BAŞVURU FORMU

           İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur.
Bu konuda yapılacak başvuru form örneği aşağıdadır.
İNSAN HAKLARI DANIŞMA MASASI
BAŞVURU DÜZENLEME FORMU


1- Başvuru sahibine ilişkin bilgiler :

Adı ve Soyadı :
Cinsiyeti :
Uyruğu :
Mesleği :
Doğum yeri ve tarihi :
Adresi ve telefon numarası:
II- Başvurunun kim tarafından yapıldığı :

a) Mağdurun kendisi
c) Mağdurun/Mağdurların yasal temsilcisi ya da avukatı
b) Akrabası
d) Diğer (Yakını,görgü tanığı vs.)
III- Başvurunun türü :
a) Dilekçe b) Telefon c) E-Mail d) Sözlü

IV- Başvuruya ilişkin bilgiler :
a) Konu :
b) Yer ve Tarih :
c) İlgili kişi veya kurum :
d) Başvurunun özeti :


Formu hazırlayan masa görevlisinin
adı, soyadı, tarih ve imza :

----------------------------------------------------------------

Dilekçeyi İndirmek için Tıklayınız